Seabrokers Eiendom er i dag kommet til enighet med Eni Norge om forlengelse av leiekontrakten for Vestre Svanholmen 12 for 10 nye år. Kontrakten overtar direkte ved utgåelse av den eksisterende leieavtalen i februar 2017, og gjelder hele byggets areal på 13.000 kvadratmeter.

Vestre Svanholmen ble skreddersydd for Eni Norge da det ble reist i 2007, og fremstår fremdeles som et av de mest moderne byggene på Forus. Med italienske interiørdetaljer, fantastisk kantine, og forus beste kaffe håper vi at Vestre Svanholmen 12 med sitt høyteknologiske kommunikasjonsutstyr og miljøvennlige standard skal gi grobunn for fortsatt suksess for det italienske oljeselskapet, dets kunder og mange ansatte.

Seabrokers Eiendom takker Eni Norge for tilliten, og ser frem til fortsatt godt samarbeid i de neste 10 år.