Elektrisitet er noe vi tar som en selvfølge i Norge, og det er svært sjeldent vi opplever strømbrudd. Men når det skjer, er det som regel på verst tenkelige tidspunkt.

Seabrokersbyggene i Vestre Svanholmen 1, 4, 6 og 12, samt bygget i Vassbotnen 23 er alle bygget for kontinuerlig drift, og ved strømbrudd overtar generatorer strømleveringen sømløst. Dette sikrer våre leietakere stabil drift, og hindrer at operasjoner og arbeidsflyt avbrytes. Svært få bygg på Forus er utstyrt med generatorer.

Generatorene ved Vestre Svanholmen 6 var nylig i drift, etter at det oppstod en kortslutning i  forbindelse med Lyses arbeid på byggets hovedtavle. Nye brytere for å utbedre feilen måtte bestilles, og det tok i overkant av 1 døgn før bygget var over på vanlig strøm igjen. Leietakere merket ingen endring i bygget, bortsett fra at heisene settes ut av drift som en del av sikkerhetsprosedyren i bygningen. Seabrokers er glade for at ekstrainvesteringene ved generatorpakker viser seg å fungere optimalt også ved lengre tids strømbrudd.