Seabrokers Eiendom ønsker Opusfour AS velkommen som leietaker i Forusbeen 78. Opusfour AS er et selskap som spesialiserer seg på oppkjøp, fusjoner og restrukturering av bedrifter, og jobber tett med PE selskaper og andre investorer. Hovedfokus er for tiden i Olje og Gass virksomheten som har et sterkt behov for konsolidering og omstrukturering for å møte dagens krevende marked. Opusfour AS begrunner valget av Forus med sentral beliggenhet i forhold til nøkkelbedrifter i regionen.