Det er med stor glede Seabrokers Eiendom kan meddele at vi er kommet til enighet med Oceaneering om å forlenge leieavtalen for Oceaneerings nye hovedkvarter, som ferdigstilles nå i fjerde kvartal. Leieavtalen var opprinnelig på 15 år med opsjoner, men er nå forlenget til 20 år, med 2 x 5 års opsjoner for forlengelse. Oceaneering erklærte samtidig at avtale vil bli signert med Seabrokers Services AS vedrørende drift av bygget med samme avtalevarighet.

Avtalen innebærer også en utvidelse av leiearealet til å innbefatte hele bygget, samt tilhørende parkeringsareal. Seabrokers og Oceaneering er veldig fornøyde med å ha kommet frem til denne utvidede leieavtalen og ser frem til et godt og langt samarbeid.