Procom Venture er en av leietakerne med lengst fartstid i Forusbeen 78, også kalt Seabrokers House. Det er av særdeles stor viktighet for Seabrokers at våre leietakere trives, og Procom Venture er således et prakteksemplar på hvordan et leieforhold med Seabrokers fungerer, og det er med stor glede vi i dag kan annonsere at leieavtalen på ny er fornyet mellom selskapene. Seabrokers Eiendom ser frem til et fortsatt langt og godt samarbeid med Procom Venture!