Tieto Norway har nettopp kjøpt opp dataselskapet Lyse Link, noe som innebærer et behov for større plass, og Tieto Norway har derfor valgt å flytte inn i ca 1 800 m2 kontorlokaler i Vestre Svanholmen 4,. Seabrokers Eiendom er stolt av at en så stor og solid aktør velger Vestre Svanholmen 4 de neste årene.

Tieto Norway har store deler av leverandørindustrien på kundelisten, noe som gjør at Vestre Svanholmen 4 er den mest strategiske beliggenheten de kan ha. Seabrokers Eiendom satser videre på tilrettelegging for teknologibedrifter i Vestre Svanholmen 4 – Teknologihuset. Dette vil på sikt gi, og gir allerede, svært gode synergier for nye næringer, og de 3 selskapene Cegal, F5IT og Tieto har virkelig vært med å sette et teknologistempel på Vestre Svanholmen 4!

Kontrakten beviser Seabrokers gjennomføringsevne, fleksibilitet og langsiktige tankegang som en stor aktør innen Næringseiendom i Stavanger-regionen. Seabrokers styrke er en stor eiendomsportefølje som blir driftet og tilpasset av en meget profesjonell driftsorganisasjon, samt at man har lokalt eierskap og tilstedeværelse. Dette gjør at man kan tilby fleksible løsninger for alle typer leietakere.

Tieto har hovedkontor i Helsinki i Finland, og har over 13 000 eksperter ansatt i nærmere 20 land. Selskapet omsetter for ca. 1,5 milliarder euro og er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm.