Ordningen ble igangsatt 01.01.2015 og skal i første omgang gå som et prøveprosjekt i 3 måneder for å se om det er marked for løsningen. Vi begynte arbeidet med dette i høst, og foretok en undersøkelse blant ansatte i Seabrokers bygg, med konklusjon om at direktebuss mellom Gausel Stasjon og Vestre Svanholmen kunne være en måte å forenkle kollektivtransporten for ansatte i byggene på. Så langt er Oceaneering, GdF Suez E&P og Eni med på prosjektet. Vi håper dette skal bli et bærekraftig, miljøvennlig alternativ til vanlig biltransport, og at man etter hvert ser hvor belagelig og greit det er når bussen korresponderer så bra med toget for de som bor enten sørover eller nordover fra Forus, og kan benytte jernbanen.