Som et ledd i endringer vi lenge har sett i markedet besluttet vi å lage en Coworking-avdeling i Vestre Svanholmen 4, som et pilotprosjekt. Forus Coworking åpnet dørene 1 Januar 2018 med 2 leietakere – Innosolutions og Ennox Technologies. Ditt Nettverk flyttet inn senere.

Konseptet har vært svært vellykket, og vi ser stadig flere leietakere i størrelsen 1–20 ansatte som oppdager muligheten for å etablere kontor i moderne og driftsøkonomiske bygninger med alle muligheter for gode synergier, hvor man kan ha samarbeid på tvers av bedrifter og fellesfunksjoner.

Vi har de siste ukene tegnet flere leiekontrakter i Forus Coworking, og vi er nå nær med å fylle opp arealet som i utgangspunktet var tiltenkt dette konseptet. Vi er stolt over at følgende aktører har valgt Forus Coworking:

  • ICE Norge As
  • Bottegaard & Askø Agenturer
  • Innosolutions
  • Ennox
  • Ditt Nettverk

Det gode miljøet innenfor Coworking modell en har ført til at ryktet har spredd seg videre, og vi ser behov for å utvide. Vi har med våre fleksible bygg muligheter for enkelt å tilpasse alle arealer til leietaker, og moderne driftssystemer gjør at vi kan tilby gode muligheter for leietakere i våre moderne bygg.

Vi har nå utvidet Coworking modellen i Vestre Svanholmen 4, og ser nå på å utvide dette til Vestre Svanholmen 14. Er du interessert i å være med på fremtidens kontorløsning med moderne fasiliteter, gode fellesrutiner, fantastiske kantinefasiliteter, møterom, konferanserom og alle attributter vanligvis bare store selskaper nyter godt av, kan du ta kontakt med Seabrokers Eiendom!