Vi skal bidra til løsninger som reduser vårt klimaavtrykk og samtidig øke vår kunnskap innen ny grønn teknologi og bærekraftige løsninger. Vårt arbeid skal utføres med respekt for mennesker, natur og miljø, og vi jobber med følgende av FNs bærkraftsmål:

3. God helse og livskvalitet

3. God helse og livskvalitet

Vi skal fremme trivsel gjennom treningstiltak, riktige arbeidsstillinger og sunn ernæring i alle våre bedrifter og bygninger. Ved å tillate ansatte å jobbe utover pensjonsalderen dersom de ønsker det, diskriminerer vi ikke noen form for rase, alder eller kjønn.

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi sikrer økonomisk vekst og kontinuerlig utvikling hvert år ved å rekruttere nye ansatte, fremme produktivitet gjennom teamarbeid og jobbing på tvers av segmenter.

9. Industri, innovasjon og infrastruktur

9. Industri, innovasjon og infrastruktur

Innovasjon og utvikling av bærekraftig infrastruktur er en del av vårt daglige arbeid.

13. Stoppe klimaendringene

13. Stoppe klimaendringene

Vi er i teten av innovativ teknologiutvikling og iverksetter tiltak der det er nødvendig. Handlinger inkluderer offshore bærekraft, bygninger med lav innvirkning, offshore vindtrening, smart mobilitet, re-fundamentering av eldre bygninger, elektrifiserte havner og nullutslipp fra våre bygninger.

Samfunnsansvar
En ansvarlig samfunnsaktør

Med fokus på mennesker, arbeidsmiljø og samfunn.

Bærekraftsmål
Med tanke på fremtiden

Seabrokers Heavy Machinery jobber aktivt for å nå våre globale klimamål.

Helse, miljø & sikkerhet
HMS sitter i ryggraden vår

Alle som jobber for Seabrokers er ansvarlig for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt.

Sertifiseringer
Kvalitet i alle ledd

Seabrokers Heavy Machinery er sertifisert etter ISO 14001 og ISO 9001.