Siden etableringen av Seabrokers Group i 1982, har fokuset vært bærekraftig innovasjon.

Vi har vært ledende innen ny teknologi og miljøvennlige løsninger til alle tider, og vil fortsette målet mot en mer bærekraftig verden.

Seabrokers Heavy Machinery har nylig blitt ISO14001 sertifisert. Vi jobber for å evaluere det miljømessige aspektet i alle operasjoner og implementerer elektriske og hybridkraner i alle norske havner.

Samfunnsansvar
En ansvarlig samfunnsaktør

Med fokus på mennesker, arbeidsmiljø og samfunn.

Bærekraftsmål
Med tanke på fremtiden

Seabrokers Heavy Machinery jobber aktivt for å nå våre globale klimamål.

Helse, miljø & sikkerhet
HMS sitter i ryggraden vår

Alle som jobber for Seabrokers er ansvarlig for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt.

Sertifiseringer
Kvalitet i alle ledd

Seabrokers Heavy Machinery er sertifisert etter ISO 14001 og ISO 9001.