• Seabrokers skal gjennom verdiskapning, lønnsomhet og innovasjon bidra til trygge og gode arbeidsplasser, inntekter til det offentlige og en bedre næringsmiks i regionen.
  • Vi skal fremstå som en solid partner som legger til rette for samarbeid på tvers av bransjer som er til å stole på.
  • Yrker er i endring, og det er behov for både nyutdannede og de som har lang og god erfaring. Vi i Seabrokers har tro på team som utfyller hverandre og spiller hverandre gode!
Samfunnsansvar
En ansvarlig samfunnsaktør

Med fokus på mennesker, arbeidsmiljø og samfunn.

Bærekraftsmål
Med tanke på fremtiden

Seabrokers Heavy Machinery jobber aktivt for å nå våre globale klimamål.

Helse, miljø & sikkerhet
HMS sitter i ryggraden vår

Alle som jobber for Seabrokers er ansvarlig for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt.

Sertifiseringer
Kvalitet i alle ledd

Seabrokers Heavy Machinery er sertifisert etter ISO 14001 og ISO 9001.