Firmaets videre suksess er avhengig av gode prestasjoner innen HMS og de ansattes helse og sikkerhet.

Kvalitetsledelse er ryggraden i vårt arbeid og trygghet for kunden. Våre kunder har mulighet for å utføre daglig sjekk på sitt utstyr med våre systemer på app/iPad, for så å dokumentere utført kontroll, service og feil og mangler. Dette sikrer hurtig oppfølging fra vår side og at utstyret er fullt operativt og fungerende til enhver tid.

Vi leverer utstyr fra SANY med opp til 5 års garanti. Det er i seg selv betryggende for kunden, og på den måten vet vi at kvaliteten på produktene er det beste markedet kan tilby.

Seabrokers Heavy Machinery og HMS

HMS-arbeidet er en integrert del av forretningsdriften vår og skal sitte i ryggraden til alle våre ansatte. Vi produserer kvalitetsprodukter som trygt kan brukes av våre kunder, og vi skal ha kvalitet i alle våre leveranser. I Seabrokers har vi en åpen og lyttende dialog med ansatte, samarbeidspartnere, leverandører og kunder.

Vi skal levere «det lille ekstra» og være kjent for kvalitet i alle ledd, alltid se etter forbedringer og anerkjenne bidrag som gir positive synergier innen HMS-standarder og forbedring av resultater.

Seabrokers består av en lærende organisasjon som forstår oppgavene, og kjenner til risiko med de lover og krav som ligger til arbeidet. Vi gjennomfører arbeidet iht. lovverk, krav og retningslinjer og bidrar aktivt til god erfaringsoverføring.

Vi i Seabrokers skal aktivt bidra til et godt og trygt arbeidsmiljø hvor respekt, trivsel og inkludering er faktorer som verdsettes høyt. Våre ledere skal være tilgjengelige for de ansatte og legge til rette for at riktig og viktig informasjon relatert til arbeidsoppgaver og psykososialt arbeidsmiljø er lett tilgjengelig.

Årlige medarbeidersamtaler og arbeidsmiljøundersøkelser gjennomføres for å ivareta et sunt og godt arbeidsmiljø som fremmer resultater for den enkelte og bedriften.

Vi skal gjennomføre vårt arbeid i tråd med lover og forskrifter. Målene våre er kort og godt – ingen ulykker, ingen personskader og ingen miljøskader.

Samfunnsansvar
En ansvarlig samfunnsaktør

Med fokus på mennesker, arbeidsmiljø og samfunn.

Bærekraftsmål
Med tanke på fremtiden

Seabrokers Heavy Machinery jobber aktivt for å nå våre globale klimamål.

Helse, miljø & sikkerhet
HMS sitter i ryggraden vår

Alle som jobber for Seabrokers er ansvarlig for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt.

Sertifiseringer
Kvalitet i alle ledd

Seabrokers Heavy Machinery er sertifisert etter ISO 14001 og ISO 9001.