Seabrokers Heavy Machinery er et selskap som gjerne tenker litt som Solan Gundersen – «Det som er vanskelig er en bagatell, og det som er umulig er en utfordring». Forretningsområdet vårt er todelt; det ene er utleie av havnekraner, inkludert lekteren SeaBarge1 som har en havnekran om bord for sjørettet anleggsvirksomhet. Det andre er import og salg av anleggsmaskiner og andre kraner.

Vi holder til i moderne lokaler på Forus i Sandnes, der både verksted og administrasjon er samlet. Vår salgsavdeling for kraner har base i Oslo.

Historie
Historien vår

Seabrokers Heavy Machinery er en solid og allsidig leverandør av kraner, anleggs- og godshåndteringsmaskiner i Norge.

Karriere
Vi tilbyr ulike karrieremuligheter

Som ansatt i Seabrokers har du mulighet til å bli en del av et internasjonalt selskap.

Visjon & verdier
Førstevalget innen havnekraner og anleggsmaskiner

Vi skal være landets mest attraktive og foretrukne leverandør av havnekraner og anleggsmaskiner.

Om oss
Fleksible havnekraner fikser jobben

Seabrokers Heavy Machinery er et fremoverlent selskap som ser muligheter der andre ser utfordringer.