Sany’s øverste ledelse for fornybar-satsingen i Europa, Richard Deng, gjestet Seabrokers House denne uken med hovedfokus på fornybar energi innen vindkraft. Sany som i dag er en av verdens 10 største produsenter av vindturbiner, har frem til nå hatt hovedfokuset på landbasert vindkraft i Amerika og Østen.

Med satsningen innen vindkraft som nå gjøres i Europa og Norge, har Sany sammen med Seabrokers Group store ambisjoner for felles utviklingen innen vindkraft i Nordsjøen. Selskapene besitter unik kunnskap og erfaring som kompletterer hverandre innen flere områder.

Bredden i Seabrokers Group har vært svært interessant for Sany, og da spesielt med Seabrokers Chartering som største aktøren innen skipsmegling i Nordsjøen i dag.

Selskapet har gjennom 40 år opparbeidet et unikt samarbeid med både operatørselskaper og leverandørindustrien som sees på som særs viktig i arbeidet for nye løsninger i nordsjøbassenget.

I dag er Seabrokers Havnekraner Sany-importør av elektriske kraner, elektriske anleggsmaskiner og godshåndterings-utstyr og det pågår flere samarbeidsprosjekt for nye løsninger også her.

Sany har en rekke offshore vindturbiner i testing i dag,  og på sikt vil Sany og Seabrokers Group kunne levere komplette løsninger på offshore vind. Andre satsningsområder som er interessante gjennom samarbeidet er hydrogenproduksjon, bærekraftige investeringer og videreutvikling innen trenings-fasiliteter for fremtidens arbeidskraft. Sany viste stor interesse for Nordens eneste treningssenter for vindmølle-operatører i Egersund Næringspark, hvor Egersund Energy Hub presenterte samarbeid mellom leverandører og akademia som kan bidra til flere synergier.