Drone Security Summit er en stor, internasjonal konferanse om luftromskontroll og anti-dronetiltak. Arrangør er UAS Norway, og tilstede er innledere og internasjonale deltakere fra en lang rekke offentlig og private aktører, blant annet politiet, Interpol, Luftfartstilsynet, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Avinor.

– Det er både lærerikt og et viktig signal for oss at dronebransjen kommer til Forus for å drøfte hvordan dronebruken utvikler seg og hvilke tiltak som gjøres for å sikre at ulovlig bruk kan stanses. Vi har både egen virksomhet og leietakere som forvalter store verdier og er strategisk viktige for norsk og internasjonal økonomi. Da er det viktig at vi ligger i front når det gjelder sikkerhet. Ketil Solvik-Olsen i Seabrokers Group

Veksten er dronebruk er formidabel. Stort sett brukt til positive formål, men droner utgjør også en trussel – både gjennom kunnskapsløs bruk og i bevisst kriminelle handlinger. På konferansen får man et innblikk i hvordan ulike teknologier for deteksjon kan hjelpe folk til å forbedre luftromskontrollen. Selve konferansen er lukket og kun for inviterte gjester fra Norge og utland. Men utenfor konferansesalen i Seabrokers bygg i Vestre Svanholmen 4 har man kunne se flere internasjonale firmaer sitt utstyr – alt fra utstyr for å detektere droner til personlig utstyr til bruk av politi og militære. Seabrokers bidro også til at UAS Norway fikk gjøre live demonstrasjoner av teknologi ved blant annet Sandnes Havn.

Det er veldig stas at eliten i dronebransjen finner veien til Forus, og ekstra gøy når det kommer mye gode tilbakemeldinger på lokalet og ikke minst servicen de får fra våre ansatte. Det er slikt som skaper et fruktbart møtepunkt og minner for livet.

Forsidebildet er tatt av Ketil Solvik-Olsen / Seabrokers, de tre andre av Hans O. Torgeresen / UAS Norway