Siden etableringen av Seabrokers Group i 1982 har målet vårt vært bærekraftig innovasjon. Vi har vært ledende innen ny teknologi og miljøvennlige løsninger til alle tider, og vil fortsette målet mot en mer bærekraftig verden.

Seabrokers Sea Surveillance har utviklet et system som kan overvåke og oppdage eventuelle oljeutslipp offshore, samt overvåke navigasjons- og miljøsikkerhet. Dette systemet er integrert i flere rigger.

 

Samfunnsansvar
En ansvarlig samfunnsaktør

Med fokus på mennesker, arbeidsmiljø og samfunn.

Bærekraftsmål
Med tanke på fremtiden

I Seabrokers Sea Surveillance utfører vi arbeidet vårt med tanke på klima og miljø.

Helse, miljø & sikkerhet
HMS sitter i ryggraden vår

Alle som jobber for Seabrokers er ansvarlig for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt.

Sertifiseringer
Kvalitet i alle ledd

Seabrokers Sea Surveillance er sertifisert etter ISO 9001:2015.