• Seabrokers skal være en inkluderende og god arbeidsplass som fremmer utvikling, samskaping og vekst.
  • Vi skal fremstå som en solid partner som legger til rette for samarbeid på tvers av bransjer og yrkesgrupper, med mennesker som trives i et godt arbeidsmiljø. Vi har mennesker og samfunn i fokus.
  • Yrker er i endring og det er behov for både nyutdannede og dem som har lang og god erfaring. Vi i Seabrokers har tro på team som utfyller hverandre og spiller hverandre gode!
  • Vi ønsker å være synlige i vårt nærmiljø, og gjennom vårt samfunnsengasjement skal vi bidra til et mer inkluderende lokalsamfunn hvor forskjeller blir mindre. Alle skal med!
  • Programmene og sponsoratene vi støtter nå retter seg mot barn og unge innenfor bredde- og eliteidrett, men også innen innovasjon, utdanning og fremtidens arbeidskraft. Vi støtter dagens og morgendagens helter!
Samfunnsansvar
En ansvarlig samfunnsaktør

Med fokus på mennesker, arbeidsmiljø og samfunn.

Bærekraftsmål
Med tanke på fremtiden

I Seabrokers Sea Surveillance utfører vi arbeidet vårt med tanke på klima og miljø.

Helse, miljø & sikkerhet
HMS sitter i ryggraden vår

Alle som jobber for Seabrokers er ansvarlig for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt.

Sertifiseringer
Kvalitet i alle ledd

Seabrokers Sea Surveillance er sertifisert etter ISO 9001:2015.