Vi er også registrert som leverandør i Achilles Global Energy fellesskapet, som er i samsvar med NORSOK- og IOGP-kravene.

Samfunnsansvar
En ansvarlig samfunnsaktør

Med fokus på mennesker, arbeidsmiljø og samfunn.

Bærekraftsmål
Med tanke på fremtiden

I Seabrokers Sea Surveillance utfører vi arbeidet vårt med tanke på klima og miljø.

Helse, miljø & sikkerhet
HMS sitter i ryggraden vår

Alle som jobber for Seabrokers er ansvarlig for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt.

Sertifiseringer
Kvalitet i alle ledd

Seabrokers Sea Surveillance er sertifisert etter ISO 9001:2015.