Kontakt oss

Hovedkontor i Bergen, Norge.
Ledelse og administrasjon
Asbjørn Olav Haram
Daglig leder
Øvrige ansatte
Terje Urnes
Software utvikler
Kenneth Dyngeland
Elektrofagmann installajons- og QA-ansvarlig
Espen Harlinn
Systemarkitekt
Svein Sælensminde
Serviceingeniør Telecom
Inge Leon Gjerde
Service koordinator
Eivind Knudsen
Service og Prosjekt Ingeniør