Totalt skal det leveres 4 Radar Radome til Terma for Yggdrasil og systemene fungerer som en kommunikasjonsbærer og beskyttelse for radar, transceivere eller utskutt LUR.

Disse løsningen kan leveres som Ex(s) eller Ex(p).

Ønsker du å vite mer ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om hva vi kan tilby av løsninger.