Det er med stor glede vi kan meddele at Apply Sørco har forlenget driftsavtalen med Seabrokers Services. Apply Sørco var, da vi signerte driftsavtalen med dem i starten av 2014, en av de første eksterne kontraktene til Seabrokers Services. Flere tjenesteområder er blitt lagt til avtalen i i årenes løp, og avtaleforlengelsen gjelder total drift av bygget, noe som inkluderer blant annet driftsledelse, resepsjon, vaktmestertjenester, renhold, rekvisita, vakthold, alarmanlegg, tekniske anlegg, plantestell og grøntanlegg.

Marit-Elin Falck som er fasilitetskoordinator i Apply Sørco begrunner forlengelsen av driftsavtalen med at bygget, siden det ble oppført i 2014, har blitt driftet eksemplarisk av Seabrokers Services, og at det er svært gode tilbakemeldinger på tjenestene fra brukerne av bygget.

Seabrokers Services er veldig stolte av og glade for fornøyde leietakere, og lover å gjøre vårt ytterste for at Apply Sørco og Technip FMC blir minst like fornøyde som de har vært hittil med driften av det flotte bygget sitt.