Seabrokers Services forvalter over 275.000 kvadratmeter næringsbygg for sine kunder. Dette gir mulighet for stordriftsfordeler som kommer kundene til gode, og avtalen som nå er gjort med Lyse gagner både leietakere, miljø og omgivelsene. Seabrokers Services kjøper med denne avtalen all strømmen som Lyse produserer på avfallsforbrenningsanlegget på Bærheim. Dette betyr at strømmen kan gå «rett over gaten» til Seabrokers-byggene blant annet i Vestre Svanholmen, noe som fører til sparte kostnader, som kommer Seabrokers leietakere til gode. Med avtalen som er inngått garanterer Lyse at alle bygg driftet av Seabrokers Services har 100% fornybar og lokalprodusert strøm fra 1. juni.

«Da Seabrokers Services nå skulle forhandle strømavtale for hele porteføljen var det veldig kjekt at vi fikk dette til med vår lokale strømleverandør, som er eid av kommunene i området, og som er med å støtter kommunene med overskudd i tillegg til å være en viktig bidragsyter innen idrett, kultur med mer. At vi er kommet frem til en løsning som kommer både våre kunder, miljøet og energibransjen til gode, er også veldig gledelig.  Strømmarkedet er ikke alltid enkelt å forstå, og til tross for at Norge produserer mer strøm enn vi bruker, er landet avhengig av å importere strøm ved enkelte strøm-topper. Ved at vi nå signerer for 100% fornybar strøm, er vi indirekte med å bidra til økt utbygging av ren, norsk energi. Det liker vi.» sier Daglig leder i Seabrokers Services Lars Hagen.

I tillegg til å levere fornybar strøm vil også Lyse fokusere på å analysere forbruket i de ulike Seabrokers-byggene, slik at man kan iverksette tiltak som kan redusere strømforbruket. Flere av byggene får allerede i dag fjernvarme fra Lyse som er produseres ved avfallsforbrenningsanlegget. På denne måten får byggene en trygg og miljøvennlig energi som er produsert på avfall som ellers ikke kunne blitt gjenvunnet. Denne energien brukes til oppvarming av rom og varmt tappevann. Selv om man nå får levert bærekraftige energiløsninger fra Lyse, er det mest miljøvennlige og kostnadsbesparende tiltaket er å redusere forbruket. Gjennom analyser vil Lyse bistå med oppfølging av forbruk, for å avdekke unødvendige energitopper, og anbefale tiltak som kan bidra til redusert forbruk, og dermed også en hyggeligere regning for kunder og leietakere.

«Seabrokers har lenge vært en stor kunde av Lyse med fjernvarme og kjøleleveranse. Derfor er vi veldig glad for å ha kommer til enighet om en totalkundeavtale for energi, med strømavtalen som er gjeldende fra 01.06.21. Dette er noe vi har jobbet lenge for. Når vi nå hadde mulighet til å tilby denne meget gunstige avtalen, var Seabrokers en kunde vi valgte å prioritere. Gjennom avtalen får leietakerne av Seabrokers en storkundeavtale som de ellers ikke ville oppnådd alene, som i tillegg inkluderer 100% fornybar garanti. Dette betyr null CO2 utslipp på sitt energiforbruk og et viktig bidrag til det grønne skiftet. Vi ser frem til et spennende samarbeid med Seabrokers Services og deres kunder.», sier Annette Bjorheim i Lyse.

Avtalen omfatter alle bygg som driftes av Seabrokers Services, og det er mulig å utvide avtalen til flere bygg. Dette betyr at dersom du har et næringsbygg som trenger å bli driftet skikkelig, så ordner vi det, og kan nå også tilby en veldig god avtale på strøm!