Etter systematisk arbeid med kundetilfredshet og kontinuerlig forbedring var bedriften klar for sertifiseringsrevisjon i uke 6. To små avvik måtte lukkes, og på fredag kom sertifikatet. Grundig arbeid og iherdig innsats er nå premiert!

Alle medarbeiderne i selskapet har bidratt med å systematisere rutiner, og melde inn avvik der det er aktuelt. Nå er der lagt et godt grunnlag for videre forbedringsarbeid, både mot kundene og internt.

Gratulerer til alle, og lykke til med det videre arbeidet.