Vi stiger inn i resepsjonen i Moseidsletta 122 som blant annet rommer Applys hovedkontor. Vi har gjort en avtale med Marit-Elin Falck i Apply og en av vaktmesterne fra Seabrokers Services kommer for å slippe meg inn i bygget. Vi blir umiddelbart stoppet av en smilende resepsjonist som ber meg registrere meg før jeg går inn. Company rules, sier hun og henviser meg til en nyspritet ipad hvor jeg raskt registrerer navn, epost og telefonnummer.

Vel inne blir jeg møtt av en Marit-Elin, som sier: «Ja! Der ser du hvor fantastisk flinke resepsjonistene til Seabrokers Services er, ingen unntak, alle skal registreres, og ekstra viktig er det nå i Covid-tidene, og selv om du og jeg har denne avtalen, skal alt inn i systemet, og med den resepsjonisten dere har her, er det sikkert som banken!»

Vi setter oss ned, og Marit-Elin forteller velvillig om et snart 37 år langt arbeidsforhold i Apply, om spennende arbeidsoppgaver gjennom karrieren, om 4 flyttinger og om oppkjøp, restruktureringer og mange endringer gjennom et langt arbeidsliv. Et arbeidsliv som går mot slutten – den 28. mai i år går hun av med pensjon – på dagen 37 år etter at hun begynte i det som den gang het Sørensen & Company.

«Jeg har vært med på mange flyttinger, og mange ulike selskap som har driftet byggene våre. Men da vi hadde de innledende møtene med Seabrokers Services, trodde jeg nesten ikke det var sant. Tidligere hadde vi noen andre som driftet bygget, og de leide inn tjenester som ikke inngikk i deres portefølge, f.eks. gartnerarbeid, låsesystmer etc. som medførte høyere utgifter. Seabrokers Services tilbød oss en mer helhetlig løsning, med egne ansatte som ordner det aller meste, uten å måtte leie inn eksterne.

Etter at vi signerte med Seabrokes Service har vi fått et helt annet forhold til byggdrift. Nå kan vi få gjort ombygginger, flytting av møbler, inspeksjoner eller lignende forefallende arbeid av «egne folk» på bygget, og det har ikke skjedd noen gang at de har sagt nei, selv til de kjedeligste arbeidsoppgaver, som strengt tatt ikke ligger innenfor avtalen. Her en dag var det en liten lekkasje i en takplate, og jeg tenkte at nå skal det bli spennende å se hvordan dette går. Ikke før hadde jeg tenkt tanken, så ser jeg Geir og Helge spenne på seg sikkerhetsutstyr og klatre opp og fikse det.»

Marit-Elin smiler og kikker opp mot taket i det høye atriet. «Nei, sant å si så er vi veldig fornøyde, og setter stor pris på den innsatsen Ingrid, Helge og Geir i Seabrokers Services gjør for oss hver dag. Så fornøyde at jeg nå ikke er særlig nervøs for hva som skjer med bygget, som har vært min «baby» siden det var nytt, etter at jeg går av med pensjon den 28. mai. Jeg har sett hvordan de gjennom årene vi har hatt avtale med dem, har gjort seg kjent med detaljene og «lært seg bygget å kjenne». Ja så godt tar de vare på det at da jeg fylte 65 år kunne jeg gå ned til 40% stilling, så jeg tror det kommer til å gå seg til når jeg slutter også.» sier hun med glimt i øyet.

Samtalen flyter tilbake til historien om et spennende liv i energibransjen – og alle de fantastiske tingene Marit-Elin har fått være med på gjennom sin fartstid i selskapet, hvor hun alltid er blitt inkludert, og tatt med på tilstelninger og eventer. Hun har hele tiden fått tildelt ansvar, som har gjort at hun har hatt mye å gjøre, og stadig noe nytt å lære. «Jeg håper at arbeidslivet blir slik for dagens unge også i fremtiden. For det er veldig kjekt å kunne se tilbake på et så godt arbeidsliv, og det unner jeg også dagens ungdom når de en gang skal gå av med pensjon.»

Vi takker Marit-Elin for veldig hyggelig samtale, og ønsker henne en riktig god pensjonisttilværelse.