Seabrokers Eiendom er veldig glade for å meddele at Aibel har signert ny langsiktig leieavtale i Vestre Svanholmen 14. De fortsetter med det som hovedleietaker i bygget hvor de har holdt til siden det ble ferdigstilt i 2006. Vestre Svanholmen 14 var det første bygget i «gullrekka» langs golfbanen, og holder fremdeles en høy teknisk standard. I forbindelse med den nye leieavtalen skal utleier foreta en revitalisering av fellesarealene, slik at de er mer tilpasset dagens trend og utnyttelse, noe som vil komme både Aibel og andre leietakere i det flotte bygget til gode. Seabrokers Eiendom er tilfreds med avtalen. Vi konstaterer at bygget er konkurransedyktig i et tøft marked, og ser frem til å fortsette det gode og konstruktive samarbeidet med vår nøkkelkunde Aibel.