Seabrokers har gjennom mange år som stor og langsiktig eiendomsbesitter jobbet hardt for å utvise stor fleksibilitet for våre leietakere, ved at vi bestreber å justere leiearealet opp og ned i henhold til leietakers behov. Dette har ført til langsiktige leieforhold som har vært til det beste for alle parter.

Aibel har hatt redusert areal de siste årene, men har nå økende oppdragsmengde, og trenger betydelig mer areal. Det er da utrolig kjekt å kunne benytte Vestre Svanholmen 14s fleksibilitet til å gjøre det beste for Aibel!

Seabrokers Eiendom er veldig stolte over at Aibel har valgt å gå videre med oss, og nå er tilbake som en av de største aktørene på Forus.