Seabrokers etablerte Seabrokers Coworking for å gi mindre bedrifter armslag til å konsentrere seg om egen drift, og for å gi grobunn for videre vekst. Askø & Bottegaard var blant de første leietakerne i Seabrokers Coworking og det er nå veldig kjekt å se at Askø & Bottegaards drift er så god at de nå har vokst ut av Coworkingområdet og nå leier større lokaler i Seabrokers Vassbotnen 23.

I Vassbotnen 23 er det foreløpig gode muligheter for vekst, og selskapet ser svært positivt på den sentrale beliggenheten  sammen med Seabrokers Services servicenivå, som gjør at Askø & Bottegaard 100% kan konsentrere seg om egen drift i tillegg til videre vekstmuligheter.

Askø & Bottegaard er et agenturselskap innen motebekledning, og kan rapportere om god utvikling. Selskapet, som har showrom både i Norwegian Fashion Center på Fornebu og nå i Vassbotnen 23 har hatt sterk utvikling de siste to årene, og har utviklet seg i en retning som mange mener er fremtidens modell for agenturhandel i tekstilbransjen; Mange merker under samme tak.

«Vi har mange merker, men alle dekker hvert sitt spesielle segment og er spesialister på sitt felt uten å konkurrere med hverandre. Vi er nøye på å ha en klar fordeling av hovedansvaret for de ulike merkene, og har meget gode samarbeidsforhold med våre oppdragsigere, som gjør at vi kan yte god service til våre kunder, både når det gjelder presise leveringer og rask supplering.» sier Askø & Bottegaard om den gode utviklingen.

Seabrokers Eiendom er veldig stolte over at Askø og Bottegaard har valgt å vokse videre i et Seabrokersbygg, og lover å gjøre alt vi kan for å legge til rette for videre vekst sammen med oss!