Plenene utenfor Vår Energi sitt avdelingskontor i Hammerfest har vært flittig besøkt av tamreinen, og den vil være godt rustet til å gå den mørke vinteren i møte. Plenene har fått kalk og gjødsel som om den var i sør og det resulterte i at Vaktmester Trygve måtte hjem og hente plenklipperen sin. Andre år har kantklipper vært nok. Vi oppnådde målet vårt og har fått den grønneste plenen i Hammerfest – og nyinnkjøpt plenklipper til Strandgata 36. Litt mer romlige med soneparkering så langt nord.