Forus er Norges viktigste næringsområde! På Forus har vi kompetanse, kunnskap og erfaring. På Forus har vi muligheter, og på Forus ligger fremtiden. Vi er stolte av Forus, vi er en del av Forus, og vi har tro på fremtidens Forus!