Seabrokers Eiendom er stolte over å ha fått Mosaic Medical som leietaker i Vestre Svanholmen. Vi har gjort omfattende tilpasninger i deler av første etasje i Vestre Svanholmen 14, som nå fremstår som supermoderne. God parkering, profesjonalitet, nærhet til kundene og rask behandlingstid må være midt i blinken for både Seabrokers leietakere, og området i sin helhet, så dette leieforholdet tror vi vil være positivt for området. Nye tilbud som forenkler hverdagen til våre leietakere er win win for alle parter.

Mosaic Medical åpnet offisielt dørene mandag 1. desember i helt nye lokaler i Vestre Svanholmen 14 på Forus. Seabrokers har snakket med Bedriftssykepleier Reidun Følgesvold som allerede har gitt undertegnede influensavaksine i den nye klinikken. Vi er svært stolte over hvor bra lokalene er blitt uttaler Reidun Følgesvold, som er en av günderne i selskapet. De driftige gründerne bak selskapet har allerede tatt i mot endel kunder, og tilbakemeldingene er fantastiske smiler hun og fortsetter; «Jeg har alltid drømt om å åpne offentlig godkjent BHT (bedriftshelsetjeneste) med arbeidsmedisinsk poliklinikk, og jeg vil oppfordre bedriftene i området til å ta kontakt ved behov for utstedelse av attester og bedriftsavtale.»

Følgesvold skal sammen med med bedriftslege/allmennlege Gunnar Lea og yrkeshygieniker Roza Sargsyan levere tjenester av topp kvalitet enten det er små eller store bedrifter. Og bedrifter i området er det mange av. Bare i Vestre Svanholmen her er det over 5.000 arbeidstakere, og vi tror at vi med vår lange erfaring, moderne lokaler og unikt sentrale plassering på Forus vil bli et attraktivt kundenært førstevalg.

Mosaic Medical har også med seg Allmennlege Dag Olav Berntsen. Han har solid erfaring fra kirurgi, psykiatri, fastlegepraksis og legevakt.

Med dette teamet føler vi oss sikre på at de som kommer til oss enten private eller bedriftskunder skal kunne få den hjelpen de trenger uten lang ventetid, sier Følgesvold.

Seabrokers Eiendom ønsker nystartede Mosaic Medical velkommen inn i Vestre Svanholmen!