Det er med stor glede vi kan meddele at Seabrokers Eiendoms langsiktige arbeid med å tilrettelegge for nye og eksisterende leietakere nok en gang bærer frukter. Deler av eksisterende utleid areal i Vestre Svanholmen 24 er for tiden ubenyttet av leietaker, og vi har bistått vår leietaker med å fremleie lokalene til TCO.

TCO flytter dermed sin avdeling fra Bryne til helt nye, topp fasiliteter midt i hjertet av Forus. Dette er en svært positiv løsning for alle parter. TCO er et spennende Oljeservice selskap med fremtidsrettede løsninger innen brønnplugger, kjemisk injeksjonsutstyr som gjør at man kan opprettholde produksjonen i brønnene, samt service i forbindelse med plugging av brønner.

Med Seabrokers 210.000 kvadratmeter fleksible eiendomsmasse kan vi tilby nye og eksisterende leietakere gode og langsiktige løsninger, slik at både midlertidige nedskaleringer og fremtidige vekstmuligheter blir ivaretatt for alle parter.

Kunne ditt selskap tenke seg å flytte til hjertet av Forus? Ta kontakt med Seabrokers Eiendom på +47 51 80 00 00.