Seabrokers Eiendom har de siste 20 årene hatt en ekspansiv vekst, og eier i dag over 240.000 kvadratmeter næringseiendom. Det er ingen hemmelighet at tyngden av eiendommene ligger på Forus, hvor også hjertet i Seabrokers Eiendom tradisjonelt har vært. Men Norges beste næringsområde er også tett knyttet til basene hvor også flere av de store operatørselskapene har sine hovedkontor. En av juvelene i denne stolte næringen som har bidratt så mye for regionen vår, er Norske Shells hovedkontor – Tankvegen 1 på Tananger.

Bygget er en viktig del av regionens oljehistorie, like ved Risavika havn, hvor Shellraffeneriet i sin tid lå. Eiendommen innehar et parkmessig opparbeidet område rundt det særpregede hovedkontoret som ble bygget i 1986, og senere påbygget og betydelig oppgradert i 2008. Tomten er på hele 66 mål, og inneholder en rekke parkeringsplasser, grøntområde samt kontorbygningen som tjener som Norske Shells hovedkontor.

Det er med stor stolthet og en viss ydmykhet at Seabrokers Eiendom tilnærmer seg Tankvegen 1. Vi er godt fornøyde med handelen, og gleder oss til å forvalte og videreutvikle denne historiske eiendommen på best mulige måte. Vi ser store muligheter med den umiddelbare nærheten til regionens største baser og havner. Det finnes også betydelig potensial for videreutvikling. Men først og fremst ser vi frem til et godt samarbeid med Norske Shell AS som leietaker i bygget hvor generasjoner av Shell-ansatte har hatt sitt virke. Sammen med konsernsøster Seabrokers Services, vil vi gjøre vårt ytterste for å sette et godt seabrokerspreg på eiendommen.