Det er med stor glede og stolthet Seabrokers Eiendom kan meddele at den tredje leieavtalen på kort tid er signert for Vestre Svanholmen 4. TCO flytter inn i januar 2019 og bygger videre på den tekniske brønnkompetansen i bygget.

Dette bygget har nå spisskompetanse innen IT, Offshore teknologi og ikke minst tekniske Oljebrønnløsninger. Byggets sosiale atrium innbyr til gode synergier mellom selskapene. Seabrokers Eiendom håper at den unike kompetansen samlet i dette bygget nå vil gi grobunn for nye løsninger og innovativ teknologi som igjen kan skape arbeidsplasser og en fortsatt lys fremtid for regionen vår!

Seabrokers Eiendom ønsker TCO velkommen som leietaker, og takker for tilliten og at dere valgte Vestre Svanholmen 4!