Solvik-Olsen har allerede et engasjement hos Mobility Forus, som eies 50% av Seabrokers Gruppen / 50% av Boreal. Mobilitetsselskapet var først ute i Norge med selvkjørende busser på vei, og har en spennende portefølje av prosjekter og muligheter.

– Jeg er glad for at jeg kan kombinere dette praktiske nybrottsarbeidet i Mobility Forus med muligheten til å åpne helt nye dører for Seabrokers Gruppen. Med sine mange relevante forretningsområder og høye kompetanse innen ulike fagfelt, har Seabrokers muligheten til å samle ulike tråder som kan gi spennende muligheter.

I tillegg til stillingen i Mobility Forus har Ketil Solvik-Olsen gått inn i ny rolle som forretningsutvikler i Seabrokers.

– Dette føles 100 % riktig. Jeg gleder meg til å bidra i utviklingen av Seabrokers. Det skjer enormt mye spennende innen innovasjon og teknologi for transportsektoren. Med Seabrokers portefølje og dyktige folk, tror jeg det finnes spennende muligheter vi kan bidra til å utvikle og sikre Seabrokers flere ben å stå på, sier Solvik-Olsen.

Solvik-Olsens brennende engasjement for innovasjon og forbedring av samferdsel og moderne teknologi gjør at det stadig dukker opp nye muligheter, og Seabrokers Gruppen tror det er mulig for Norge å hevde seg sterkere.

– I møte med utenlandske aktører har norske selskap en del fordeler. Vi har generelt høy troverdighet ute i verden, og det norske samfunnet oppfattes som fremtidsrettet og nyskapende. Det er et godt fundament når man knytter kontakter med innovasjons- og mobilitetsmiljøet, blant annet i USA hvor jeg nå bor. I tillegg drar jeg med gode erfaringer fra verv i norske transport og teknologirelaterte selskap, og gleder meg veldig til veien videre.

Etter drøyt 1,5 år i USA, flytter Solvik-Olsen hjem til Norge i sommer. Han starter allerede nå i jobben som forretningsutvikler i Seabrokers Gruppen. Solvik-Olsen ser veldig mange muligheter i å gå inn som forretningsutvikler i Seabrokers Gruppen, og er imponert over viljen og spiriten som ligger i selskapet.

– Det er ikke uten grunn Seabrokers opererer innen Skipsmegling, Havovervåkning, Sikker løfthåndtering, Eiendom, Eiendomsdrift, Fundamentering, Havnekraner og Mobilitet. Jeg merker en holdning i selskapet om stadig ville forbedre eksisterende løsninger – hvor man ønsker å gjøre ting bedre, mer rasjonelt og effektivt, noe som gir både økonomisk og miljømessig gevinst, sier en engasjert Solvik-Olsen.