Karina har bakgrunn som videojournalist for Reuters News Agency og har de siste årene jobbet med kommunikasjon og internasjonalisering for Norges offisielle innovasjonsklynge for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. Vi i Mobility Forus er meget godt fornøyd med å få Karina med på laget, med sin evne for samskaping, innovasjon og hennes skarpe syn for markedsmuligheter nasjonalt og internasjonalt. Sammen med Karina gleder vi oss til å ta fatt på flere spennende prosjekter for å gjøre transportløsningene smartere og mer tilgjengelige!