Seabrokers er med i det viktige samarbeidet for utvikling av Forus som er Norges viktigste næringsområde og sentrum for verdensledende kunnskap, innovasjon og teknologiutvikling. Virksomhetene her står for en femtedel av Norges verdiskaping. Internasjonale nettverk og kunnskapsdeling gir grobunn for banebrytende innovasjon som skaper fremtidens løsninger.