Her er artikkelen fra Stavanger Aftenblad 29. april 2014. Om du vil lese den på Aftenbladet.no, trykk her (krever abonnement).

Ragnvald Albretsen vil reise byens nye rådhus og sørge for at kommunens byggebudsjett ikke sprekker. Dette er en flott mulighet til å lage et symbolbygg i Sandnes. Vi vil veldig gjerne bygge og drifte det, sier Albretsen til Aftenbladet. Han har skrevet brev til ordfører Stanley Wirak for å fortelle hva Seabrokers kan tilby.

Satser på enøk-løsninger

«Om kommunen er ute etter energibygg, lave kostnader, forutsigbarhet og fleksibilitet, finnes det ikke bedre løsninger enn et skreddersydd bygg fra oss», skriver Albretsen. Overfor Aftenbladet viser han til at Seabrokers var tidlig ute med å tenke energiøkonomisering. I 2006 ble bygget der oljeserviceselskapet Aibel har sitt hovedkontor, i Vestre Svanholmen på Forus, trukket fram som eksempel på et av de bedre lavenergibyggene her til lands. – Det arkitektoniske, energiløsninger og god kantine er viktige elementer for oss, sier Albretsen.

– Et fag vi kan

Hvis Seabrokers får oppdraget med å bygge, kan kommunen selv velge om de vil eie bygget 100 prosent, eie en andel eller inngå en ren leieavtale, skriver han i brevet. – Vi har vist at dette er et fag vi kan, og vi har fokus på flere områder, som for eksempel energiløsninger og trivsel for de ansatte. Et godt kontorbygg skal være akkurat som en god barnehage – ungene skal grine når de går hjem, ikke når de kommer om morgenen, sier Albretsen.

Droppe konkurranse?

Tirsdag skal bystyret i Sandnes diskutere om nytt rådhus skal lyses ut i en arkitektkonkurranse, eller om man skal droppe en slik konkurranse og gå for en totalentreprise allerede fra start, som Wirak ønsker. Ragnvald Albretsen ser ikke noe problem ved å droppe arkitektkonkurranse. – Vi har bygget 200.000 kvadratmeter kontorbygg på Forus og har ikke hatt arkitektkonkurranse på noe av det. Vi benytter arkitektkontoret Brandsberg-Dahls hver gang, sier han.

Urimelig høye marginer

Albretsen mener faren er stor for budsjettsprekk og urimelige fortjenestemarginer, når Sandnes skal få nytt rådhus. «Kommunen må unngå å gå inn i et prosjekt hvor budsjetter sprekker og entreprenørene henter ut urimelig store marginer, slik tilfellet altfor ofte har vært med offentlige bygg», skriver han i brevet til ordføreren. Overfor Aftenbladet utdyper han: – Det finnes eksempler på at entreprenører tar marginer på 8 til 15 prosent. Etter mitt hode er det for mye. En vanlig nettomargin bør ligge mellom 5 og 8 prosent, sier Albretsen.

Vil ha visningsrunde

Nå ønsker han å invitere kommunens folk med på en rundtur på Forus, for å presentere hva Seabrokers Eiendom har fått til. – Vi har 14–15 bygg vi kan vise dem, sier han. Ett av dem er det særegne bygget du ser på bildet, der blant andre Sandnes Sparebank holder til i dag. – Dette bygget er det kø på, bemerker Albretsen med et smil. – Jeg oppfatter brevet fra Albretsen som en hyggelig melding om at han har noe å bidra med. Jeg er åpen for alle gode innspill, sier ordfører Stanley Wirak i en kommentar.