Seabrokers Group skaper et økosystem av entreprenører som finner muligheter der andre ser utfordringer. Konsernet består av en unik bredde av selskaper, med ansatte som våger å utfordre etablerte sannheter hvor nye løsninger skapes, og nye mål settes. Vi utvider vårt team for å møte de nye og spennende utfordringene som kommer med vår kontinuerlige vekst, og søker nå.

Økonomiansvarlig

Som økonomiansvarlig er du ikke bare en tilskuer, men en nøkkelspiller i å drive selskapets vekst. Gjennom nøye budsjettering, skarpsindige investeringsstrategier, og finansiell innsikt, bidrar du til selskapets fremtid og ekspansjon. Med god og tydelig kommunikasjon sikrer du at alle, fra styret til staben, forstår den økonomiske kursen og deres rolle i det store bildet.

Hovedansvar og oppgaver:

 • Ansvar for regnskapsfunksjonen for selskapene i konsernet og tilknyttede selskaper
 • Periodisk konsolidering og regnskapsrapportering til selskaper/styret
 • Ansvar for årsoppgjør, årsregnskap og oppfølgning revisjon
 • Skatt og mva. herunder bistå med rapportering og utarbeidelse av skattemeldinger
 • Budsjettarbeid og analyser
 • Fag- og personalansvar for regnskapsavdelingen (herunder lønn)
 • Effektivisering av rutiner og prosesser for å sikre optimal drift, forbedringsinitiativ
 • Oppfølging av kostnader, samt internprising av leveranser i konsernet

Ønskede Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-5 års relevant erfaring fra regnskap og/eller revisjon
 • Høyere utdannelse innen regnskap og økonomi
 • God kunnskap om regnskaps-/rapporteringssystemer og Excel, samt interesse for videreutvikling av disse.
 • Erfaring med personalledelse
 • Analytisk
 • Gode kommunikasjonsferdigheter (skriftlig og muntlig), norsk/engelsk

Våre verdier «Ta sjansen – Topp forrige – Vis vei» gjenspeiler ikke bare vårt mål om å vokse som selskap, men også å sørge for at våre ansatte vokser og utvikler seg sammen med oss.

I vårt selskap er ansattgodene mer enn bare fordeler – de er en anerkjennelse av den verdifulle innsatsen hver medarbeider bidrar med!

Å se løsninger til det beste for markedet, om nødvendig med radikale grep, er kjennetegnet på oss og våre innovative løsninger som skaper ringvirkninger. Seabrokers Group er annerledes, og stolt av det – informasjon og kunnskap gjør oss i stand til å operere i våre mangfoldige forretningsområder. Våre dyktige medarbeidere er fremoverlente og bevisste, og i vårt miljø jobber vi sammen for innovasjon og nyskapning.

Vår ambisjon er å stadig utforske nye horisonter hvor ekspertise og kreativitet kreves for å fortsette vår banebrytende vekst! Vil du vite mer og mener du er rett person for jobben? Ta kontakt med oss!

 Send din søknad og CV til Linn Terese Marken

– Make Waves

Seabrokers.no