Les hele artikkelen fra Stavanger Aftenblad her.

Les Seabrokersbrevet her.

Fra Aftenbladet:

Trolley-buss er å gå baklengs inn i fremtiden, mener Seabrokers-eier Ragnvald Albretsen, som er provosert av at regionen vil bruke 700 millioner kroner på noe han hevder er gammeldags når bedriftene i distriktet er tvunget til å innskrenke.

Kort tid før fylkestinget nylig skulle stemme over om trolley-buss skulle bli løsningen for den nye bussveien, skrev Albretsen et brev til de folkevalgte hvor han advarer sterkt mot å velge dette alternativet. I brevet lister Albretsen opp 13 argumenter mot trolleybussen, og skriver blant annet at å «bruke over 700 millioner ekstra på noe man vet ikke er fremtidens løsning i disse tider, synes rent provoserende når bedriftenes kostnader må kuttes som nå».

Seabrokers er en sentral aktør i aktiviteten på Forus i egenskap av en av de største eiendomsutviklerne i området.

I brevet hevder Ragnvald Albretsen også at 65 byer i Europa har lagt ned sine trolleybuss-ruter, og at flere av de europeiske byene som det referes til i innstillingen til fylkespolitikerne er i ferd med å legge ned rutene sine. Både i New Zealands hovedstad Wellington og Estlands hovedstad Tallin fases nå trolleybussene ut på grunn av høye kostnader til vedlikehold og ustabil drift, hevder Seabrokers-sjefen videre.

Strålefare

Albretsen peker også på at trolleybuss er en lite fleksibel løsning som ikke kan brukes på andre bussruter. Dessuten vil kjøreledningene ikke bli noe vakkert syn, samtidig som de avgir stråling og gir lyd fra seg i form av knitring, hevder han.

– Det henger ikke sammen når politikerne mener distriktet må tenke nytt og omstille seg, men går i den stikk motsatte retningen selv. Her har vi muligheten til å skaffe distriktet en bussteknologi som ligger helt i front, og bruke dette til å utvikle nye arbeidsplasser. Tenk om vi kunne brukt de 700 millionene det her er snakk om til å utvikle en fremtidsrettet teknologi som er nesten klar, sier Albretsen.

I stedet for trolleybusser mener Albretsen at det må satses på ny teknologi som biogass og batteribusser. Her er teknologien like om hjørnet.

– Tenk også på hvor sårbare trolleybussene vil være. Hvis en lastebil er uheldig og river av en kjøreledning for eksempel, vil hele bussveien bli lammet. Svikt i strømtilførselen er noe vi kjenner godt til fra jernbanen, og hva blir løsningen da? Jo, bussen, påpeker Albretsen.

Siste ord ikke sagt

– Har distriktet mulighet til å utvikle ny teknologi på dette området?
– Hvis noe område i landet bør har de rette forutsetningene så er det her. Tenk på alle de ingeniørene som nå har mistet jobben, og bussveien skal ikke åpne før om seks år. Vi har tid til å vente hvis vi ikke må bygge kjøreledninger slik vedtaket nå legger opp til, sier Albretsen, som legger til at han har fått positive tilbakemeldinger på brevet både fra fylkesmann Magnhild Melveit Kleppa og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– De synes det er interessante tanker, og selv om fylkestinget har vedtatt trollebuss tror jeg ikke siste ord er sagt. Jeg har ingen tro på at sentrale myndigheter vil satse på en teknologi som ble nedlagt i Stavanger for 60 år siden, sier han.

Gruppeleder for Høyre i fylkestinget, Elin Schanche, er ikke enig med Albretsen.
– Jeg har lest brevet, men er uenig. Vi hadde ikke satset på trolleybuss hvis vi ikke hadde tro på det. Dette er den eneste utslippsfrie teknologien som i dag er utprøvd og kan leveres, sier hun.