To dager i august samlet ledende droneaktører seg i lokalene til Seabrokers på Forus for å drøfte muligheter og utfordringer rundt droner og logistikk i Norden. Det var UAS Norway som arrangerte Drone Logistics Summit i regi av Nordic Drone Initiative.

Seabrokers har som kjent forsøkt å ta initiativ til å bruke droner for transport av post mellom kontorbyggene på Forus og godsterminalen på Ganddal. Det har vakt oppmerksomhet, og Seabrokers lokaler i Vestre Svanholmen 4 var et relevant sted for en konferanse om droner og logistikk.

Det er mange aktører som har snust på muligheten til å starte virksomhet innen drone og transport av gods, men det er få som har lykkes med å skape en bærekraftig verdikjede. Gjennom seminaret delte bransjen erfaringer fra gode prosjekter rundt i Europa, og fikk samtidig anledningen til å drøfte konkrete problemstillinger med representanter fra myndighetene. Rapportert som ble fremlagt viste at Norden peker seg ut som et av de mest fremoverlente og attraktive områder i verden for dronebransjen. Men selv om potensialet for bruk av droner er stort, må det gjøres grundig arbeid med å finne riktige segmenter og business case.

Seabrokers er glad for å være vertskap for en innovativ bransjen, og det var positivt å høre at lokalene var godt egnet til formålet.