Dette baserer seg nok på at våre ansatte gjøre en god jobb I felt samt at varer blir levert til riktig tid. Rammekontrakt ble først inngått i 2014.Vi håper på et godt og fruktbart samarbeid i årene som kommer.