Prosessen for vårt nyutviklende «Twister» prosjekt går stadig fremover, og vi får stadig nye bekreftelser på rotasjonskraften på vårt nye system. Securalift kommer med mer opplysninger om fremgengen fortløpende.