Seabrokers Havnekraner er glade for å være på plass i Mekjarvik med en Sennebogen 6180. Kranen skal være et godt supplement til Stavangerregionen Havn IKS sitt krantilbud som i dag kun er på hovedkaien. Stavangerregionen Havn IKS har investert i ny kai i Mekjarvik som i tillegg til Brent Spar kaien ikke har hatt et permanent kran kapasitet. Det stiller Seabrokers Havnekraner opp med nå.

Samtidig som Mekjarvik nå får god krankapasitet på plass så har vi nå satt en Sennebogen 6120 i Spilderhaugviken hos Hermes.

Vi ser frem til et godt samarbeid med aktørene.