Vi nærmer oss ferdig med vår del av jobben i Ålesund for Vestbetong (Flatholmen). Vi har bidratt med en av våre havnekraner med spunting, grabbing og mange tunge løft. Våre kranførere har hatt en fin tid sammen med ansatte fra flere selskap fra vår region og ser frem til et videre godt samarbeid.