Seabrokers Havnekraner ble i juni re-sertifisert iht. ISO 9001 og 14001. For kundene våre er evnen vår til å levere svært viktig, og vår ISO 9001-sertifisering dokumenterer at vi prioriterer dette. Seabrokers Havnekraner arbeider aktivt med å få elektriske havnekraner ut på markedet i Norge, som del av den viktige miljøinnsatsen vår. Vi setter høye krav til våre leverandører hvor fokus på kvalitet og miljø bidrar til at vi møter våre kunders forventninger til oss.