Stangeland Gruppen AS har inngått en avtale med Seabrokers Gruppen om kjøp av virksomheten til Seabrokers Kran & Transport AS med unntak av verksted og Seabrokers havnekraner.

Virksomhetsoverdragelsen innebærer at Nordic Crane Vest tilføres ca. 25 kran- og transportenheter. De ansatte i Seabrokers som har vært engasjert med mobilkran, kranbiler og transport blir også overført Stangeland Gruppen.

Nordic Crane Vest kan dermed rendyrke konseptet videre til fordel for kunder og ansatte, mens Seabrokers Gruppen rendyrker sitt konsept med sin maritime del av kranbransjen gjennom havnekranene.

Nordic Crane Vest AS er et selskap i Crane Norway Group AS som er en ledende aktør innenfor løfteoperasjoner og transport. Virksomheten er landsdekkende og disponerer nærmere 300 enheter innenfor mobilkraner, lastebilkraner og transportutstyr.

Les pressemelding her.

Gå til Nordic Crane Vest AS her.