I tillegg til ISO9001:2015 som Seabrokers Havnekraner fikk i fjor er nå miljøstyringssystemet vårt sertifisert ihht ISO14001:2015 som det første selskapet i Seabrokers konsernet. De ansatte har vært sterkt deltakende i prosessen med å bygge/implementere et miljøstyringssystem som har ledet til denne sertifiseringen og vist et stort engasjement. Takk til Rudi Arnesen i RA Consulting som har vært til stor hjelp for å lose oss i havn med å utvikle et system som ledet til sertifisering.