Trucken, som har en egenvekt på 16.800 kilo ble løftet på oppdrag fra Scanlift Maskin AS, og ble deretter fraktet videre til kunde. Seabrokers Kran & Transport takker for oppdraget!