Jørgen Risa Berge er på utplassering hos oss. Han går 2 året på Øksnevad VGS på arbeidsmaskiner. Her klargjør han en SY18C . Stå på!