– Vi har gjort mange lekterjobber gjennom våre snart 20 år i markedet. Nå tar vi skrittet fullt ut og satser helhjertet. Vi styrker laget, både på personell og utstyr. Jeg er spesielt stolt over at vi får med oss en så dyktig og anerkjent fagperson som Dagfinn Dybvik. Han er operativ fra dag en, og har en erfaringsbase og kontaktnett som gjør at vi kan ta på oss enda flere og større oppdrag fra oppstart. Vi er allerede i gang med prosjekter i Rogaland, men snuser på prosjekter flere steder i Norge, sier Ketil Solvik-Olsen, daglig leder i Seabrokers Fundamentering.

 

Seabrokers Fundamentering satser friskt på å være den foretrukne medspiller i byggeprosjekter over hele landet. Selskapet har i lang tid utviklet seg til å være en av de store norske aktørene innen Fundamenteringsarbeid. I fjor styrket selskapet satsingen på energibrønner, gjennom etablering av Seabrokers GeoEnergi AS. Nylig kjøpte de Jetgrunn AS, som er spesialister på jetpeler. I tillegg opprettet de Seabrokers Dolomiti AS for å satse på spesialiteter innen fundamenteringsfaget, med blant annet KC-peling, horisontal boring, grunnforsterkning, fjellsikring og jetpeling. Opprettelsen av selskapet Seabrokers Fundamentering Sjø AS er ferskeste skudd på stammen.

– Vi skal være en komplett leverandør av fundamenteringstjenester, og da er lekterarbeid en del av pakken. Vi ser det er mange havne- og broprosjekt som må og bør realiseres i årene fremover – da mener vi dette bør gjøres av et selskap med tunge norske røtter og dyktige fagfolk. Det skal vi bygge videre på nå og gi enda flere byggverk trygg grunn å stå på. Gjennom investeringer i nye maskiner får vi økt kapasitet med både erfarne operatører og en god maskinpark slik at vi lettere kan ta på oss større prosjekter og parallelle oppdrag. Jeg ser at vi kan høste synergieffekter gjennom kompetansen vi opparbeider oss fra kloke hoder og bredden av prosjekter.

 

Seabrokers Fundamentering Sjø AS blir et eget datterselskap i Seabrokers Fundamentering, hvor man kan spille på den store bredden i ansatte og maskinpark som finnes i morselskapet og konsernet. Første prosjekt er allerede i gang i Jåttåvågen utenfor Stavanger, og deretter går turen rett videre til Egersund for et større kaiprosjekt.

 

Om Seabrokers Fundamentering:

Seabrokers Fundamentering er et landsdekkende, helnorsk selskap med hovedkontor på Forus, og avdelingskontor i Bamble, Bergen, Oslo, Skoppum og Trondheim. Selskapet leverer alt innen fundamentering – fra peling, spunting og boring til kc-peling og jetpeling. De er også en av Norges største innen energibrønner.

 

Selskapet har opplevd betydelig vekst over flere år, og omsatte for over 500 millioner kroner i 2022. De har over 100 dyktige heltidsansatte, og en stor maskinpark. De siste årene har selskapet tatt til seg flere lærlinger og jobber aktivt med å skape møteplasser for motorinteressert ungdom.

 

For mer info, kontakt:

Ketil Solvik-Olsen, daglig leder, Seabrokers Fundamentering.

Mob: 91709693 / Ketil@seabrokers.no